Bidra

BANKÖVERFÖRING:
FI73 3939 0033 0742 61
SBANFIHH
MEDDELANDE: VALET

MOBILEPAY: 040 866 8669

crop-0-0-960-960-0-unnamed.jpg

Linda Ahlblad

Kommunalvalskandidat 2021, Helsingfors, Svenska folkpartiet i Finland (SFP)

Linda Ahlblad är ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige och revisionsnämnd samt ordförande vid direktionen för Minervaskolan, verkställande direktör på Översättningsbyrå Pauhu och ordförande för Kites ⁠–⁠ Finlands språkkluster.

Linda föddes år 1978 på Kvinnokliniken i Helsingfors den 12 januari 1978 och växte upp i Ulrikasborg. Hon skrev studenten från Svenska normallyceum år 1996 och har studerat språkteknologi och översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet samt upplevelseturism vid Länsi-Lapin ammatti-instituutti i Muonio.

Hon kandiderar för Helsingfors stadsfullmäktige år 2021. I fullmäktige vill Linda utveckla Helsingfors rekreationsområden och främja huvudstadens familjers och barns intressen. Hon bor i Främre Tölö med sin man, tre barn i fem- till tioårsåldern och en dvärgschnauzer. Familjen är tvåspråkig (finska och svenska) och barnen går i svenskt lågstadium och daghem.

Kommunalvalet går av stapeln den 18 april 2021.

Mina valteman

janko-ferlic-zHJ4ph3GRyg-unsplash (1)

Familj och hälsa

carlos-grury-santos-9R9Z8PHwo2E-unsplash (1)

Närnatur

tapio-haaja-GMeBz4Ugn7s-unsplash (1)

Tvåpråkighet

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The user has not authorized application 1332798716823516.
Type: OAuthException

21.06.2020

Linda Ahlblad

Lapinlahden sairaalapuistossa elää erittäin uhanalainen kirvelilattakoi (Depressaria chaerophylli), jota löytyy Suomesta vain kahdelta paikkakunnalta. Pro Lapinlahti ry esittää, että Uudenmaan ELY-keskus tekee päätöksen, joka suojelee kirvelilattakoin esiintymispaikkat.

Lue lisää uhanalaisuudesta Punaisesta kirjasta: punainenkirja.laji.fi/results/MX.59310

Kirvelilattakoi (Depressaria chaerophylli) on punertavanharmaa koiperhonen, joka on siipien kärkiväliltään noin 2 cm.

Lapinlahden sairaalapuistossa luonnon monimuotoisuus on poikkeuksellisen monipuolinen. Viljelyjäänteenä sairaalapuistossa on Suomessa harvinaisen mukulakirvelin (Chaerophyllum bulbosum) esiintymispaikkoja. Mukulakirveli on erityisesti suojeltavan erittäin uhanalaisen kirvelilattakoin isäntäkasvi.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä puistosta on löydetty mahdollisesti Suomen laajin mukulakirvelikasvusto ja kasvien kukinnoissa eläviä kirvelilattakoin toukkia. Vuoden 2011 kirvelilattakoiselvityksessä lajia löydettiin vain yhdeltä toiselta paikkakunnalta Inkoon Fagervikistä.

Lapinlahdessa esiintymiä todettiin erityisesti puiston etelälaidassa, jossa lisärakentaminen on Lapinlahden ideakilpailun kilpailuohjelman mukaan mahdollista. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on 2018 todennut, että uhanlaisen kirvelilattakoin esiintymien turvaaminen on keskeistä. Tästä poiketen, Lapinlahden alueen suunnittelukilpailuun sisältyvä mahdollisuus lisärakentamiseen luo selvän uhan kirvelilattakoin pääesiintymille puiston alueella.

Asemakaava ja Lapinlahden alueen kilpailuohjelma eivät muodosta riittävää suojaa puistoalueen kirvelilattakoin esiintymille. Pro Lapinlahti ry esittää Uudenmaan ELY-keskukselle, että erityisesti suojeltavan kirvelilattakoin esiintymispaikat, joissa esiintyy 100 tai enemmän mukulakirvelin kukintovartta, rajataan luonnonsuojelulain perusteella. Esiintymispaikan rajaamisen myötä kyseinen alue on suojeltu, ja esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Sundell, P. ja Nupponen, K.: Kirvelilattakoiselvitys Helsingissä ja Inkoossa 2011. Faunatica Oy, 2011

30.3.2020
lapinlahdenlahde.fi/2020/03/uhanalaisen-kirvelilattakoin-esiintymisalueille-haetaan-suojelua/

Kuva © Mattias Nordlund
... Lisää/Mera/MoreVähemmän/Mindre/Less

Facebook

21.06.2020

Linda Ahlblad

Nyt ei pidä myydä lähiluontoamme, vaan laittaa asukkaiden hyvinvointi ja aineettomat arvot ulkomaisen rahapussin edelle!

Nyt maanantaina 22.6.2020 Lapinlahden sairaalan suojatun alueen riistäminen ja rauhoitettujen kasvistojen eliminointi uudisrakennuksien tieltä on esillä kaupunginhallituksessa.

30 000 ni­meä si­säl­tävä adres­si La­pin­lah­den pu­o­les­ta lu­ovu­te­ttiin Helsingin kau­pungil­le jo 29.11.2018. Tämän jälkeen on järjestetty ideakilpailu, jonka ainoan osanottajan ehdotuksen vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin ja osallisuuteen ei ole arvioitu.

"Kaupunki on kaavaillut ideakilpailua Lapinlahden alueen ja rakennusten tulevasta käytöstä. Jos ideakilpailu toteutuu, on sen reunaehtojen tehtävä mahdolliseksi myös kansalaisjärjestöjen osallistuminen kilpailuun. Kilpailuehdotuksien vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin ja osallisuuteen on arvioitava laajasti."

mieli.fi/sv/jo-30-000-nime%C3%A4-sis%C3%A4lt%C3%A4v%C3%A4-adressi-lapinlahden-puolesta-luovutetaa...

Lisäksi, ken hotellia kaipaa voi hyvin rakentaa sen sairaala-alueen ulkopuolelle.

Pormestari Jan Vapaavuori, vj. Ulla-Marja Urho
Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki, vj. Mikko Särelä
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen, vj. Juha Hakola
Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, vj. Thomas Wallgren
Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansa, vj. Jasmin Hamid
Daniel Sazonov, vj. Jenni Pajunen
Wille Rydman, vj. Arja Karhuvaara
Terhi Koulumies, vj. Otto Meri
Reetta Vanhanen, vj. Mikko Kiesiläinen
Ozan Yanar, vj. Fatim Diarra
Tomi Sevander, vj. Elisa Gebhard
Veronika Honkasalo, vj. Suldaan Said Ahmed
Anna Vuorjoki, vj. Mai Kivelä
Mika Raatikainen, vj. Mari Rantanen
Marcus Rantala, vj. Silja Borgarsdóttir Sandelin
... Lisää/Mera/MoreVähemmän/Mindre/Less

Facebook

Tid till valet

I samarbete med